platenblad

 


Platenblad
verschijnt 8x per jaar en is het blad voor de platen/cd verzamelaars!
Samenstelling en redactie: René van Kaam

Voor info en abonnement : platenblad@planet.nl


In het laatst verschenen nummer (278
)
De beste albums van Leonard Cohen
Dead Boys
Jeff Beck
Jade Warrior
The Beatles songteksten

en natuurlijk alle vaste rubrieken zoals:
-De omgevallen Platenkast (Johan Peels gaat er mee stoppen…)
-Muzikalia (door Jimmy Tigges)
-Alwaar de schoen wringt…(door Abel Schoenmaker)
-Wow & flutter (door Wiebren Rijkeboer)
-buitenland correspondent Evert Wilbrink
-Boek en Plaatrecensies

 

In Platenblad wordt door muziekminnende medewerkers uitgebreid teruggeblikt op bands, artiesten, labels, stromingen enz. uit voornamelijk de jaren 60, 70 en 80.