platenblad

 


Platenblad
verschijnt 8x per jaar en is het blad voor de platen/cd verzamelaars!
Samenstelling en redactie: René van Kaam

Voor info en abonnement : [email protected]


In het laatst verschenen nummer (236)
Beste Family albums
The Lemon Kittens
Roy Young, Cliff Bennett, The Beatles en Hamburg
Gerad Schoenaker (Les Baroques)

ESP label
Rod McKuen
en natuurlijk alle vaste rubrieken zoals:
-Psychoplaatjes (door Hans van Seydlitz)
-De omgevallen Platenkast (Johan Peels inspecteert een verzameling)
-Muzikalia (door Jimmy Tigges)
-Alwaar de schoen wringt…(door Abel Schoenmaker)
-Vinyl touch (door Sytze Boorsma)
-Wow & flutter (door Wiebren Rijkeboer)
-Evert Wilbrink vertelt

 

Voor meer recensies van recentelijk verschenen lp’s die doorgaans minder aandacht krijgen naar
www.platenblad.wordpress.com