platenblad

 


Platenblad
verschijnt 8x per jaar en is het blad voor de platen/cd verzamelaars!
Samenstelling en redactie: René van Kaam

Voor info en abonnement : platenblad@planet.nl


In het laatst verschenen nummer (243)
De beste Gong Albums
Alex Harvey
Wire
Mark Hollis & Talk Talk
Marihuana Plaatjes
Carel Swagerman
Scott Walker
en natuurlijk alle vaste rubrieken zoals:
-Psychoplaatjes (door Hans van Seydlitz)
-De omgevallen Platenkast (Johan Peels inspecteert een verzameling)
-Muzikalia (door Jimmy Tigges)
-Alwaar de schoen wringt…(door Abel Schoenmaker)
-Vinyl touch (door Sytze Boorsma)
-Wow & flutter (door Wiebren Rijkeboer)
-Het zwarte goud (Peter Sijnke)
– en dit keer zonder Evert Wilbrink vertelt

Voor meer recensies van recentelijk verschenen lp’s die doorgaans minder aandacht krijgen naar
www.platenblad.wordpress.com